Oszczędności emerytalne a dodatkowe środki

Każdy jest w stanie finansowo zabezpieczyć swoją przyszłość finansową - potrzebna jest tylko dobra strategia finansowa. Poprzez analizę obecnej sytuacji pomożemy Państwu stworzyć plan oszczędnościowy, dopasowany indywidualnie do Państwa potrzeb.

Wielu z nas musi się sporo natrudzić, aby każdego miesiąca wyjść na swoje.
Co zatem z zabezpieczenie przyszłości? - To pozostaje zdecydowanie na dalszym planie.
Tak wcale nie musi być, pokazujemy Państwu z jakich źródeł i środków finansowania należy korzystać, aby zbudować sobie rezerwę finansową.

Niemcy wpadają w ubóstwo spowodowane narastającą liczbą osób starszych. Jednemu na trzech pracowników grozi emerytura poniżej minimum egzystencjalnego - obecnie 688 Euro miesięcznie. Winne temu są w pierwszej linii reformy emerytalne. Przy obecnym stanie sytuacji poziom emerytur będzie dalej spadał aż do roku 2030 z 49,6 % do 43% pensji netto.

Przeciętnie zarabiające osoby, które nie posiadają prywatnego zabezpieczenia na przyszłość powinny obawiać się tego, że na starość mogą zaliczać się do grupy osób wymagającej pomocy socjalnej.
Ważne jest zatem, aby uświadomić sobie, że już z niewielką składką, można osiągnąć duży efekt. Centrala konsumencka w Nadrenii Północnej-Westfalii oraz w Hamburgu wydała poradnik dotyczący zabezpieczenia na starość. W ten sposób uzyskują dla siebie to co najlepsze.

Check-lista dotycząca zabezpieczenia na starość

1. Jakie źródła dochodów mają Państwo zasadniczo do dyspozycji.

- emerytura wynikająca z ustawy
- emerytura w wieku 67 lat
- emerytura w wieku 63 lat


2. Jak wysokie są Państwa wymagania co do zabezpieczenia na starość?

Proszę porównać, przewidywane wydatki oraz przychody, które będą Państwo mieli w starszym wieku – w ten sposób poznają Państwo swoją lukę emerytalną.

3. Oszczędzanie podczas sprawdzania ubezpieczenia.

Proszę uporządkować swoje finanse – w ten sposób Państwa pieniądze nie będą więcej „ginąć”. Przejrzyjcie Państwo umowy ubezpieczeniowe. Polisy takie jak zasiłek pogrzebowy, ubezpieczenia: od pęknięcia szkła, okularów, bagażu są przeważnie drogie i zbyteczne. Centrale konsumenckie polecają opieranie się na ubezpieczeniach według  systemu GAU (najcięższa hipotetyczna awaria). Na samym początku powinni Państwo zabezpieczyć się przed wszystkimi niebezpieczeństwami, które zagrażają państwa egzystencji: prywatna odpowiedzialność cywilna, inwalidztwo, przypadek śmierci. Jeżeli zostają Państwu pieniądze, mogą Państwo zabezpieczyć się przed dalszym ryzykiem zagrażającym egzystencji na przykład ubezpieczenie wyposażenia domu, co może jednak spustoszyć Państwa portfele.

4. Sprytne wykorzystywanie środków finansowania dla rodziny

- Zasiłek rodzinny (Kindergeld) częściowo zaoszczędzić i odłożyć na korzystny fundusz z indeksem (ETFs)
- inkasować kwoty wolne od podatku oraz dodatki wspierające budowę mieszkania lub Riester-Rente.
- odliczyć od podatku: opiekunki do dziecka, żłobek,
- wnioskować o wsparcie finansowe na pokrycie wydatków związanych z opieką nad dzieckiem (wszyscy od sierpnia 2012)
- wnioskować o zasiłek wychowawczy


5. Zyskiwać przy zabezpieczeniu na starość dzięki wsparciu od Państwa

- z Rister Rente: w tym modelu zyskują przede wszystkim osoby zarabiające mało z wieloma dziećmi
- Podstawowy dodatek 154 Euro na rok
- dodatek na dziecko 184 Euro rocznie na każde dziecko urodzone przed 2008 rokiem
- dodatek do zasiłku rodzinnego na każde dziecko urodzone po 2008 roku

Chciałbyś dowiedzieć się jak wysoka będzie Twoja emerytura Państwowa i co zrobić aby ją zwiększyć małym kosztem? Umów się na niezobowiązujący termin z naszym doradcą!

www.pro-expert.eu 

Fundusz emerytalny w Niemczech

Szukasz elastycznego funduszu emerytalnego i zadajesz sobie pytania dotyczace przypadkow w czasie trwania funduszu emerytalnego oraz jakie sa możliwości wynikające z funduszu emerytalnego? Co sie dzieje ze zgromadzonym kapitałem w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej?

Przypadek śmierci przed wiekiem emerytalnym:
•Wskazany spadkobierca otrzyma dotychczas skumulowany kapitał bądź miesięczną rentę do wysokości kapitału.

Przypadek śmierci, po przejściu na emeryturę:
•Zostanie wypłacana comiesięczna renta wraz z odsetkami, dla wskazanej przy podpisaniu umowy osoby, do końca okresu gwarancji emerytalnej: 20 lat

Możliwości wynikające z funduszu emerytalnego:
•Elastyczne przejście na emeryturę: możliwe już od 62. roku życia
•Zwiększenie/zmniejszenie składki przez cały rok
•Po roku płacenia składek możliwość przerwania/zawieszenia płatności składek emerytalnych (do 24 miesięcy)
•W razie potrzeby możliwość wcześniejszej wypłaty części kapitału (przed wiekiem emerytalnym) nawet 2 razy w roku
•Możliwość wyboru automatycznego dopasowania do inflacji
•Możliwość dodatkowego ubezpieczenia wypadkowego, w razie śmierci oraz innych członków rodziny
•Możliwość wypowiedzenia funduszu emerytalnego (obowiązuje okres 3-miesięczny)

Emerytura a Gewerbe i podatki

Basis Rente potocznie znana jako Rürup Rente, została wprowadzona w Niemczech w 2005 roku przez ekonoma Bert Rürup, jako forma prywatnego funduszu emerytalnego z korzyściami podatkowymi.

Basis Rente ze względu na formę opodatkowania oraz warunki umowy jest niedrogą alternatywą kierowana szczególnie do osób, które w fazie akumulacji kapitału emerytalnego maja wysoki dochód z samodzielnej działalności gospodarczej.

Jedna z różnic Basis Rente w porównaniu do państwowej emerytury, jest fakt, iż Basis Rente ma indywidualne pokrycie kapitałowe i składki są odprowadzane bezpośrednio na konto emerytalne osoby ubezpieczonej a nie jak w przypadku funduszu państwowego, gdzie składki służą pokryciu aktualnego wypłacaniu emerytur dla osób, które skończyły prace zawodową (Umlageverfahren).
Oszczędzony w fazie akumulacji kapitał jest wypłacany comiesięcznie w formie dożywotniej emerytury, nie ma możliwości wypłaty całości kapitału na raz, tak jak jest to w prywatnych funduszach.

Warunki zawarcia umowy:
•Składki wpłacone na Basis Rente można odpisać od podatku pod następującymi warunkami:
•Kwota maksymalna, która można odpisać od podatku w roku to 20.000 € dla osób samotnych i 40.000 € dla par małżeńskich
•Emerytura może być wypłacana tylko miesięcznie
•Kapitał, który zostanie oszczędzony przysługuje osobie, która jest osoba ubezpieczona (Versicherungsnehmer)
•Osoba ubezpieczona w momencie podpisania umowy nie może mieć więcej niż 62 lata
Oszczędności podatkowe:
•Faza oszczędności kapitału:
Składki na Basis Rente, tak samo jak składki do państwowego funduszu emerytalnego  można odpisać od podatku jako Sonderausgabe
•W roku 2005 można było odpisać 60% wartości składek, procent ten rośnie corocznie o 2% i aktualnie wynosi 78%

Insolwencja lub Konfiskata
Kapitał zaoszczędzony przez Basis Rente nie jest brany pod uwagę w momencie ogłoszenia upadłości firmy.

Zalety:
•Korzyści podatkowe jako Sonderausgabe
•Oszczędzony kapitał nie jest brany pod uwagę w przypadku dłuższego braku pracy lub w momencie gdy pobieramy zasiłek dla bezrobotnych (Hartz IV-sicher)
•Umowy Basis Rente są chronione przed konfiskata w fazie oszczędności kapitału
•Składka może być dopasowana do rozwoju firmy
•Gwarantowany minimalny zysk w wysokości 1,75%

Wady:
•Basis Rente nie oferuje jednorazowej wypłaty kapitału – tylko comiesięczną emeryturę
•Osoby, które nie są w związku małżeńskim nie mogą dziedziczyć oszczędzonego kapitału w razie śmierci osoby ubezpieczonej

Wysokość emerytury po 5 latach w Niemczech

Pracujesz legalnie w Niemczech i chcesz wiedzieć jak wysoka będzie Twoja emerytura po przepracowniu okresu pięciu lat w Niemczech? Interesuje Cię jak wysokie są składki socjalne w Niemczech i czy Twój pracodawca je odprowadza? Bezpłatnie zrobimy analizę finansową oraz wykonamy ekspertyzę dotyczącą ubezpieczenia emerytalnego w Niemczech. Zgłoś się do jedego z przedstawicieli, który udzieli Ci wszelkich informacji.

Wysokość emerytury w Niemczech

Jesteś zatrudniony w Niemczech lub masz własną działalność gospodarczą? Czy informowałeś się już jak wysoka będzie Twoja emerytura w Niemczech i od czego jest ona zależna? Czy wiesz, iż przysługuje Ci dofinansowania do emerytury od Państwa niemieckiego? Chętnie udzielimy Ci bezpłatnie informacji na temat możliwości dofinansowań oraz ewentualnych korzyści podatkowych, z których możesz skorzystać pracując w Niemczech. Skontaktuj się z jednym z naszych przedstawicieli.